split_possessive_s_to_units

scripts.fix_tokenization.split_possessive_s_to_units(i, terminals, preterminals, preterminal_parents, state, tag1, tag2)[source]

split possessive s to two different units. xxx’s -> xxx ‘s